DVD Požičovňa M2

Cenník

Požičanie filmu na 3dni: 1€ (ak nevrátia do určeného dňa,bude sa pridávať 20eurocentov
Napálenie filmu(s DVD): 50Eurocentov
Napálenie filmu (bez DVD): 75Eurocentov
Poukážka: 25centov